Điều khoản:

Đăng ký làm thành viên của Tepi là hoàn toàn miễn phí.

Luôn luôn thể hiện con người văn minh có trình độ học vấn cao.

Chúc các bạn vui vẻ!