Điều khoản làm đại lý:

Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác thành công.